Drużynowy Konkur Zastępów (DKZ)


REGULAMIN 
DKZ

1.
Drużynowy Konkurs Zastępów (DKZ) ma na celu sprawdzić osobowy rozwój harcerzy i zaangażowanie zastępu.

2.
DKZ odbywa się co dwa miesiące (w październiku, styczniu, marcu i maju), 
chyba, że drużynowy zarządzi inny termin.

3.
DKZ wpisuje się w system punktowy zastępów.

4.
Odpowiedzialnym za przygotowanie harcerzy do konkursu jest zastępowy.

5.
Osobą przydzielającą punkty jest drużynowy lub osoba zaproszona przez drużynowego (powinna być w stopniu instruktora).

6.
Ocenie podlega:

  a) umundurowanie zastępu,
  b) meldowanie zastępowego,
  c) posiadania sprzętu zastępu (skrzynia, dokumentacja, proporzec)
  d) zdobyte sprawności w zastępie,
  e) obecność na zbiórkach,
  f) podjęta służba,
  g) rozwój zastępowego,
  h) inna działalność,
  i) musztra

7.
Zastęp, który zdobędzie największą ilość punktów otrzyma prawo 
do noszenia HERBU DRUŻYNY na prawej kieszeni munduru. 
Herb jest najwyższym wyróżnieniem w drużynie. 
Harcerz powinien nosić go z dumą. 

8.
W uzasadnionych przypadkach za postawę nieharcerską, 
dług w płaceniu składek lub brak dyscypliny, 
drużynowy może zadecydować o odebraniu prawa 
do noszenia herbu drużyny konkretnemu harcerzowi lub całemu zastępowi. 

9.
Prawo do noszenia herbu drużyny, pozostaje do kolejnego DKZ. 

10.
W przypadku zgubienia herbu, 
harcerz pokrywa koszt zakupu nowego znaczka (10 złotych).


Z rozkazdu drużynowego.

Olsztyn, dn. 24 lutego 2019 roku

Pobierz Kartę:


Ostatni DKZ odbył się:
28 maja 2019 roku
66 pkt.
57 pkt.
52 pkt.