Misja na rok 2019/2020

W tym roku zbieramy 1000 talentów, aby otrzymać sztandar drużyny.
Obecnie posiadamy:

677 talentów

Za co otrzymujemy talenty?

- ocena 6 w szkole = 1 talent
- wolontariat = 5 talentów
- sprawność 1* = 1 talent
- sprawność 2* = 5 talentów
- sprawność 3* = 7 talentów
- sprawność M = 15 talentów
- przyprowadzenie nowego harcerza = 20 talentów
- 100% zastępu jest obecna = 10 talentów
- biwak (ilość osób x 2) = (suma) talentów
- za przeklinanie = - 10 talentów
- za zajęcie I-III miejsca i wyróżnienie = 5 talentów
- nieszanowanie munduru = - 5 talentów
- reprezentowanie drużyny = 5 talentów
- służba podczas świąt patriotycznych = 5 talentów
- skarga = - 10 talentów